Radionice

Glavni aduti « Avenir »-a su nesumnjivo

Jezicko, kulturno, umjetnicke radionice koje se odvijaju za vrijeme ljetnjih i zimskih praznika, a svake godine se izabere jedna tema koja ce se obradjivati. Ciljevi su im visestruki.

Koristeći interdisciplinarni pristup, kombinujući i spajajući književnost sa ostalim umjetničkim izrazima (muziku, pokret, teatralni izraz, likovni i scenski izraz..kulinarske vjestine )razvijamo i stimulišemo kod djece :

* Sticanje novih znanja

* Razvijanje kreativnosti, osjećaja za umjetnost

* Razvijanje kritičkog razmišljanja

* Razvijanje povjerenja u sebe i poštovanja prema sebi i drugima

* Razvijanje koncentracije, pažnje, prihvatanja pravila ponašanja, odnosa prema poteškoćama zadacima i obavezama

* Izražavanje ideja, osjećaja,emocija

* Grupni rad na zajedničkom projektu, kreacija zajednickog spektakla

Polaznici radionica se spontano i postupno upoznaju s francuskim jezikom i kulturom i stiču nova znanja. Kroz tjelesne vježbe , igre slušanja, igre u prostoru, igre emocija, kao i kroz različite improvizacije svaki učesnik će pronaći mjesto gdje će moci da izrazi svoju kreativnost.

Ove radionice su namjenjene djeci i mladima koji zele da uče francuski jezik kroz igru i pozorište, bez obzira da li u školi uče francuski jezik ili ne, jer se vode simultano na dva jezika.- francuskom i našem jeziku.

Radionice zavrsavaju kreacijom muzicko scenskog spektakla

2007

2007 « Basne » de La Fontaine : Nastup na Sajmu knjige u Herceg-Novom, profesor francuskog Sanela Ipač, koreografija Andrea Pereković

2008

 • 2008 « Mali Princ » de St Exypéry : Nastup na Sajmu knjige u Herceg-Novomi , profesor francuskog Sanela Ipač, koreografija i režija Andrea Perekovic , dekor i kostimi , Izabela Matoš,

2009

 • 2009 « U muzeju voštanih figura» : Profesor francuskog Marina Mirović, režija Sara Perrin-Sarić
 • « Karneval životinja « muzika Camille Saint Saêns, tekstovi Carl Norc : Ptrofesor francuskog Marina Mirović, umjetnik Izabela Matoš

2010

 • 2010 « Gavroš » adaptacija muzičke komedije « Les Misérables » profesori francuskog : Bernadette Gauthier-Aleksic, Jacqueline Mallevays, Profesor solo pjevanja, Mirela Šćasni, dekor i kostimi Izabela Matoš, režija Slađana Vujović.

2011

 • 2011 « Stilske vježbe» prema Raymond Queneau : Profesor francuskog : Marina Mirović, kostimi : Izabela Matoš, režija i koreografija : Andrea Perekovic
 • « Dnevnik jednog drveta » inspirisan romanom od Didier Cauwelaert profesor francuskog Marina Mirović, umjetnica : Izabela Matoš
 • « Pariz kroz priču, pjesmu i igru» djelovi iz rawnih djela autora du 19 et 20 vijeka (Hugo, Flaubert, Balzac, Queneau, Prévert, Modiano, ) profesor francuskog Snežana Kosić, profesor pjevanja Mirela Šćasni , dekorr : Izabela Matoš et Hélèna Darracq, Režija i koreografija Andrea Pereković

2014

 • 2014 « Čudesnost riječi, boja i formi » koreografija Andrea Pereković , plastične umjetnosti Izabela Matoš

2015

 • Janvier 2015 Kulinarska radionica – Kraljevska pogača
 • 4 elementa: Vatra, vjetar, voda i zemlja” profesor francuskog Snežana Kosić, režija Andrea Pereković, dekor Izabela Matoš

2017

 • 2017 « Le Petit Prince et sa Rose » ,  costumes salon « Vagabonda »  Herceg-Novi,  mise en scène et la chorégraphie Andrea Perekovic

2018

Već duži niz godina udruženje „Avenir“ iz Herceg Novog tradicionalno organizuje ljetnje jezičko-umjetnicke radionice u trajanju od tri sedmice (u jutarnjim časovima od 16. jula do 3. avgusta osim vikendom). Ove radionice su namijenjene svoj djeci bez obzira na nivo francuskog jezika koja žele na kvalitetan način da provedu jedan dio svog ljetnjeg raspusta

Koristeći interdisciplinarni pristup i kombinujući književnost sa ostalim umjetničkim izrazima, pedagoška ekipa iz „Avenira“ je postavila ciljeve da kod djece razvije interesovanje za francuski jezik, kulturu i umjetnost. S obzirom da su životinje centralna tema ovogodišnjih radionica, svakodnevno se radilo na pripremi muzičko-scenskog spektakla

“Karneval životinja” “Slon” i “Fosili” po tekstovima belgijskog književnika Karla Norca u kombinaciji sa muzikom francuskog kompozitora Kamij Sen Sansa.

Radionice su vodile dvije umjetnice ( likovna umjetnica i umjetnica za pozorište i ples) i profesorica francuskog jezika

Taj rad je rezultirao sa tri muzicko scenske kompozicije

Svaki polaznik ljetnje radionice je dobio ulogu u ovom projektu koju će ovo udruženje tokom slijedecih mjeseci jezicki doraditi i pokušati naknadno da plasira za festivale frankofonog pozorišta u regionu.

Poslednjeg dana radionica organizovan je javni nastup u Institutu « Simo Milosevic » i u prostorijama Doma omladine.