Časovi francuskog

Informacije o časovima francuskog jezika u Kreativnom centru

Preporuka Ministarstva prosvjete Evropske zajednice je da djeca od malih nogu uče najmanje dva strana jezika, sto će im pomoći u lakšem savladavanju i svog materinjeg jezika i ostalih predmeta. U toj dobi djeca, stalnim ponavljanjem, ne razmišljajuci upijaju novi riječnik. Strani jezik se u ranom dobnom uzrastu ne uči preko materinjeg ( pročitaj-prevedi-analiziraj), nego spontano.

Mi u « Avenir »u slijedimo 6 faza u učenju jezika :

I faza : Upoznavanje sa jezikom razvijanje osjećaja za melodičnost jezika, kroz igru i pjesmu do ljubavi za jezik

Kao bazu slijedimo francusku metodu “Tatou , le matou” ( “Mačak Matu” ) za nakmlađe . Ta metoda je bazirana na razvijanju 5 čula na osnovu kojih djeca intezivno i spontano uče, zatim je kombinujemo sa dodatnim sadržajima: “Un, deux, trios, nous voila” , dodajemo edukativne igre , upotrebu mime i ostalih djelova tijela, igre u prostoru, skečeve i mimiku te interaktivni audio visuelni pristup, upotreba edukativnih francuskih crtanih filmova koji imaju vodeće mjesto u svijetu.

Kod djece naročito podstičemo i razvijamo kreativnost.

Da bi djeca rado učila sadrzaji koji im se nude moraju im zanimljivi prilagođeni njihovom uzrastu.

II faza: učenje jezika

Mi kao bazu slijedimo hrvatski program « Français, …. c’est formidable » . U Hrvatskoj se drugi strani jezik uči u nekim vrtićima, i u osnovnim školama već od četvrtog razreda , a u Srbiji od trećeg . Tu metodu obogaćujemo dodatnim edukativnim materijalom.

Izgovor – nastojimo da imamo različite govornike koji imaju različite akcente da bi se navikli na multukulturno okruženje koje ih čeka u svijetu. Redovito imamo lektore francuskog jezika i volontere EZ iz programa Ersamus+

III faza : pripreme za polaganje DELF – PRIM, A1, A2, B1, B2

Radi se o međunarodno priznatim diplomama (Zajednički evropski referentni okvir za jezike ) Usvajanje znanja jezika odvija se kroz pet jezičnih djelatnosti koje su sve jednako važne: jezične strukture (ili gramatika i riječnik), čitanje, pisanje, slušanje i govor.

Visoko znanje jezika je garant za duže pamćenje i lakšu upotrebu jezika. Stručnjaci kažu da je potrebno 10-tak godina da se savlada jedan jezik. Nivo B2, a standardi se sve više povećavaju.

IV faza : teatar kao sredstvo učenja francuskog jezika.

Radi se o interdisciplinarnom pristupu čiji su ciljevi višestruki: razvijanje sposobnosti da spontano sluša, čuje, shvaća i da se izražava na francuskom jeziku ; sticanje novih lingvističkih znanja i obogaćivanje rječnika ; poticanje kritičkog razmišljanja upotrebljavajući analizu i doživljaj književnog djela.

ali istodobno radimo na stimuliranju, oslobođavanju i razvijanju kreativnosti, – razvijanju osjećaja za umjetnost i estetiku, – stimuliranju izražavanja ideja, osjećaja i emocija, – razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja, koncentracije i pažnje, kao i razvijanju želje za novim iskustvima, novim znanjima i novim učenjima

V faza : Javni nastupi i učestvovanje na međunarodnim festivalima frankofonskih pozorišta

VI faza : Međunarodne razmjene