Jelena Perišić

Profesorica franuskog jezika i književnosti

Jelena Perišić

Profesorica francuskog jezika i knjizevnosti

Dimlomirala je na Univerzitetu u Beogradu , Filološki fakultet odsjek za francuski jezik I književnost 2003. Godine I stekla zvanje pfofesora istog.

Tokom studija , a u cilju usavršavanja jezika provela je godinu dana u Parizu kao Jeune fille au pair i paralelno je pohađala Francusku Aliansu “Victor Hugo”. Nakon diplomiranja se zapošljava u skoli i nastavlja na svom stručnom usavrsavanju na seminarima organizovanim i akreditovanim od strane Ministarstva prosvete Srbije. Ti seminari su imali cilj jačanja kompetencija nastavnika za osmišljavanje i realizaciju nastave, za razumjevanje razvojnih karakteristika dece, funkcionisanje odeljenja kao grupe, za razumjevanje i prevenciju nasilja.

R adno iskustvo je stekla na raznim poslovima ; u osnovnim školama u Beogradu “Nikola Tesla”, i « Branislav Nušić », u Vinči i u srednjoj stručnoj školi za Brodogradnju , mašinstvo i hidrogradnju u Beogradu. gde je pored svog osnovnog rada profesora francuskog jezika , vodila razredno starešinstvo, i sekciju stručnog tima.

Udajom se nastanila u Herceg-Novi gde je dobila zaposlenje u turizmu ; u agenciji « Gulliver- Montenegro » gdje je, osim prevodilačkih poslova , bila i predstavnik agencije za hercegnovsko područje. Od 2016.godine radi u Kreativnom centru “Avenir” gdje vodi kurseve francuskog jezika svim uzrastim od 4 godine , pa do odraslih. Priprema za Međunarodne diplôme DELF, u skolopu umjetničkog tima vodi ljetnje jezičko – umjetničke radionice, jezički priprema pozorišne predstave i vodi pozorišnu trupu “Avenir” na festivale.

Služi se sa tri jezika : srpski , francuski i engleski.