Miloš Avramović

Profesor francuskog jezika i knjizevnosti

Miloš Avramović

Profesor francuskog jezika i knjizevnosti

M iloš Avramović je rođen 1990. godine. Nakon osnovne škole i gimnazije (društveno-jezički smjer) upisuje francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Univerzitet Crne Gore) na kom diplomira 2013. godine. Tokom druge godine studija, u okviru literarnog konkursa „Deset riječi Frankofonije 2011“ biva nagrađen jezičkim boravkom u Francuskoj od strane Francuskog instituta Crne Gore. Kao stipendista Vlade Republike Francuske,

nastavlja master i doktorske studije iz francuske i komparativne književnosti na Univerziteta u Turu (Francuska). Tema njegovog master rada (odbrana 2014. godine)bila je Kopije Molijerovih djela u XVIII vijeku (pod mentorstvom renomiranog profesora Žan-Žak Taten-Gurijea). Trenutno priprema doktorsku disertaciju iz srodne oblasti. Njegova istraživanja su prvenstveno skoncetrisana na francusko pozorište XVII i XVIII vijeka.

U okviru doktorskih studija, Miloš boravi šest mjeseci na Univerzitetu u Kalgariju (Kanada) 2017. godine i dva mjeseca na Kalifornijskom univerzitetu Los Anđeles (poznatiji kao UCLA) 2018. godine. Na Univerzitetu u Kalgariju je bio angažovan kao asistent na odsjeku za francuski jezik.Stalni je član Udruženja „Avenir“ od 2010. godina putem kojeg učestvuje na brojnim pozorišnim festivalima frankofonog pozorišta u Crnoj Gori, Srbiji, BIH, Francuskoj i Italiji. U ovoj organizaciji, Miloš pravi prve korake kao profesor francuskog jezika. Tokom akademske godine 2014/2015, predaje i na Institutu za strane jezike u Podgorici. Učestovao je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova (Crna Gora, Francuska, Kanada).

Od ljeta 2014. godine, radikao licencirani turistički vodič i prevodilac za crnogorsku firmu „Carine“ (Hotel „Delfin“ i Hotel „Park“) koja uspješno sarađuje sa francuskim tur operatorom „Top of travel“. Povrh toga, licencirani je ispitivač za DELF ispite