coveravenir1
avenir

Nevladina organizacija prijatelja francuskog jezika i kulture « Avenir », Herceg-Novi, Crna Gora

Adresa: Bata Vrankovića 5, 85340 Herceg-Novi Crna Gora

Predsjednica: Svetlana Čolak-Antić
E-mail: avenir.hn@gmail.com / s.ta@wanadoo.fr
Mobilni/Viber/WhatsApp: +38268184150

 

Profesorica francuskog: Jelena Perišić

Email: jelenaperi75@yahoo.com

Mobilni/Viber/WhatsApp: +38267211351

 

Osnovna misija udruženja je približavanje dvije kulture u okviru ujedinjene Evrope i širenje i unapredjivanje interesa i znanja iz područja francuske kulture, umjetnosti, jezika i obrazovanja.

U tom cilju Udruženje je zacrtalo više projekata koji su realizovani , u toku realizacije ili su dio redovnih aktivnosti.

* Razvijanje prostora za edukativnu , kulturnu i umjetničku djelatnost putem radionica, seminara, javnih priredbi i nastupa

* Kreativni centar za učenje francuskog jezika

* Pripiprema za polaganje međunarodnih diploma DELF PRIM, A1, A2, B1 i B2

* Stvaranje prostora za razmjenu znanja, iskustva i saradnje te partnerskih odnosa iz tih područja rada na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.

* Aktivnosti vezane za specifične teme ( produkcija francuskih filmova, debate, predavanja, večeri posvećene kulinarskoj kulturi i sl)

* Kreacije dramske grupe : Učestvovanje na nacionalnim i međunarodnim festivalima školskih pozorišta na francuskom jeziku.

* Sudjelovanje na kulturnim manisfestacijama u okviru Međunarodnog Dana Frankofonije

* Sudjelovanje u komemoraciji 11 novembra –sjecanje na kraj Velikog rata na Ilinici, iznad Igala.

* Razvoj centra za izvđjenje prakse studenata Master II sa Univerziteta iz Francuske

* Akreditacija EZ Erasmus+ za prijem Volontera EZ

* Organizacija boravka i razmjene nasih učenika i studenata sa partnerima u Francuskoj

* Organizacija i realizacija raznih međunarodnih malih projekata u saradnji sa frankofonim zemljama.

* Putem donacija omogucavanje djeci slabog materijalnog stanja da besplatno koriste sve nase projekte i putovanja na Festivale.