U februaru 2020. godine, profesori francuskog jezika iz naše organizacije Jelena Perišić i dr Miloš Avramović učestovali su na seminaru o univerzalnim vrijednostima (solidarnost, sloboda, tolerancija) « Libres ensemble » u glavnom gradu Jermenije Jerevanu. Pomenuti seminar se održao u organizaciji Međunarodne organizacije Frankofonije i u okviru programa Erasmus + i na njemu su pored naših profesora učestvovali i njihove kolege iz Belgije, Francuske, Španije, Rumunije i zemlje domaćina Jermenije. Ono što su tamo naučili implementirali su u pedagoški proces u „Aveniru“.