Volonteri EU

Evropski volonteri u Kreativnom centru « Avenir »

Evropski volonteri

Evropski volonteri u Kreativnom centru « Avenir »

Nakon odobrene akreditacije za prijem EVS-a, Kreativni centar “Avenir” otvara svoja vrata evropskim volonterima, frankofonima, koji su spremni da provedu šest mjeseci ili duže u Crnoj Gori. Ali takođe prenijeti znanje svog jezika i kulture crnogorskim učenicima. Zajedno sa pedagoškim timom Kreativnog centra “Avenir” volonteri će imati priliku da učestvuju u svakodnevniom životu jednog udruženja izvan svoje zemlje , moći će ucestvovati u raznim aktivnostima od teatralnog izraza, pjesme, društvenih igara , igara na otvorenom i na zatvorenom, likovne umjetnosti, …… i mnogim drugim. Oni će takođe imati priliku da izraze svoju kreativnost i samostalnost nudeći svoje ideje, koje su uvijek dobro došle za učenje i razmjenu.

Pored aktivnosti u samom Centru , povremeno će biti uključeni u aktivnostima u školama i u društvenom životu grada.

Rad sa volonterima nije jednostavan za udruženje. Znanje i kultura je fundamentalno pravo je za sve. U svijetu u kojem su zemlje sve bliže jedne drugoj i gdje Crna Gora zauzima svoje mjesto u evropskoj cjelini, učenje stranih jezika postaje gotovo neizbježno .

Volonteri će sigurno prenositi njihova znanja, znanja njihovog jezika i kulture , ali će ujedno učiti i crnogorski i time se još bolje upoznati sa crnogorskom kulturom. To je stvarna razmjena i na toj se osnovi bazira volonterstvo: spremnost naučiti od drugih i spremnost da se ucenje prenosi na druge.